fbpx

Hozzájáruló nyilatkozat személyes és egészségügyi adatok kezeléséhez

JELEN ADATLAP kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy a Plasztikai Sebészet az általam megadott, rám vonatkozó személyes és egészségi állapotomra vonatkozó különleges adataimat tárolja és kezelje a Pure Aesthetics Kft. adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően.

Az adatkezelés célja az orvosi praxis nyilvántartásában történő rögzítés, amely a páciensek ellátásához és a páciensjelöltekkel való kapcsolatfelvételhez, illetve a kezelési alternatívákkal kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges.

Egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy a Plasztikai Sebészet a megadott lakcímemre vagy elektronikus elérhetőségemre tájékoztató leveleket küldjön.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatainak a kezelése 10 év időtartamra történik. Az adatkezelés, valamint az esetleges későbbi adattovábbítás jogalapját az Ön kifejezett hozzájárulása képezi.

Tájékoztatjuk, hogy a Plasztikai Sebészet gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Adattovábbítás esetén a Plasztikai Sebészet megköveteli az adatot megszerző szervtől, hogy az az adatkezelés megfelelő szintű biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezelje.

Jelen nyilatkozatot annak ismeretében adtam ki, hogy jogomban áll tájékoztatást kérni személyes adataim kezeléséről, valamint kérhetem személyes adataim helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, továbbá hozzájárulásomat írásban bármikor díjmentesen visszavonni. Amennyiben a Plasztikai Sebészet kérelmem alapján meghozott döntésével nem értek egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhatok.

A Plasztikai Sebészet fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén Önt írásban vagy e-mailben előzetesen tájékoztatjuk, és honlapunkon a módosításról felhívást, valamint a tájékoztató hatályos változatát tesszük közzé. A módosításról szóló tájékoztatást megfelelő időben küldjük meg az Ön részére, hogy amennyiben kívánja, személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhasson és személyes adatainak törlését kezdeményezhesse.

Az adatlap kitöltése során Ön a jelen tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról is nyilatkozik.

A Plasztikai Sebészet által végzett adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezéseivel összhangban történik.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: Szerzői jogvédelem alatt álló tartalom.